Call Center
Đăng bởi Admin, 10-07-2018

SIXCOM xin giới thiệu hệ thống IP CallCenter là một giải pháp cho một chu trình khai thác và quản lý thông tin khách hàng. Trong một phiên làm việc với khách hàng (customer), thông tin có thể được khai thác từ hệ thống trả lời tự động IVR (Interactive Voice Response) hoặc kết nối đến các điện thoại viên với cơ chế định tuyến cuộc gọi thông minh ACD (Automatic Call Distributor). Ngoài ra hệ thống Call Center còn cung cấp các dịch vụ gia tăng mở rộng qua hệ thống IVR

Hỗ trợ trực tuyến