Giải pháp Databases
Đăng bởi Admin, 10-07-2018

- SIXCOM hỗ trợ cài đặt, cấu hình, bảo mật, an toàn dữ liệu và xây dựng các giải pháp trên database Oracle, Mysql, SQL server bao gồm:

Giải pháp database clustering: giải pháp Cluster hỗ trợ xây dựng một hệ thống Cơ sở dữ liệu gồm nhiều máy chủ xử lý trên cùng một vùng lưu trữ, cung cấp dịch vụ Cơ sở dữ liệu như một Cơ sở dữ liệu đơn, hoàn toàn trong suốt cho các ứng dụng. Cluster tăng cường khả năng chịu lỗi cho hệ thống trong các trường hợp lỗi về phần cứng hay tạm ngừng một máy chủ. Cluster cung cấp tính sẵn sàng cao, khả năng mở rộng, cân bằng tải và tối ưu chi phí.

Giải pháp Data Guard, Mirroring: Data Guard, Mirroring cung cấp các dịch vụ để tạo, duy trì, quản lý và giám sát một hay nhiều Cơ sở dữ liệu dự phòng, cho phép hệ thống ứng dụng vẫn hoạt động khi có sự cố như thảm hoạ hay hỏng hóc dữ liệu. Một khi Cơ sở dữ liệu chính không sử dụng được vì lí do gặp sự cố hoặc cần được bảo trì, Data Guard, Mirroring sẽ chuyển vai trò của Cơ sở dữ liệu dự phòng thành Cơ sở dữ liệu chính trong khi vẫn bảo đảm phiên giao dịch của khách hàng, giảm thiểu thời gian ngừng hệ thống.Data Guard, Mirroring còn có thể được sử dụng với các giải pháp sao lưu, phục hồi và cluster để cung cấp mức độ sẵn sàng cao, bảo vệ dữ liệu.

Giải pháp đồng bộ database replication (CSDL dự phòng): cơ sở dữ liệu dự phòng (Standby Database, Log shipping): xây dựng một Cơ sở dữ liệu dự phòng chạy song song với Cơ sở dữ liệu chính. Những thay đổi trên Cơ sở dữ liệu chính được liên tục chuyển sang Cơ sở dữ liệu dự phòng theo một khoảng thời gian xác định.

Giải pháp Data warehousing: giải pháp Data Warehouse của SIXCOM là một lựa chọn tối ưu để doanh nghiệp có thể giải quyết vấn đề trên một cách hiệu quả nhất. Với giải pháp của SIXCOM, các thông tin được sắp xếp hợp lý, dễ tìm, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp khách hàng quản lý nguồn tài nguyên thông tin.

Giải pháp sao lưu và phục hồi database:

   Một kế hoạch sao lưu và phục hồi là một thành phần thiết yếu để đáp ứng tính sẵn sàng cao. Sao lưu cơ sở dữ liệu có thể được thực hiện vào băng từ (Tape), đĩa (DVD), hoặc để phương tiện truyền thông khác. Sao lưu trên đĩa là những cơ chế nhanh nhất để sao lưu và phục hồi dữ liệu. Tuy nhiên, để bảo vệ chống lại sự hỏng hóc của ổ đĩa, sao lưu luôn luôn phải được chuyển đến một ổ đĩa riêng biệt và tốt nhất là một hệ thống riêng biệt từ máy chủ cơ sở dữ liệu của Doanh nghiệp bạn.

   Chúng tôi cung cấp Dịch vụ thiết kế, tư vấn và cấu hình sao lưu và dự phòng hệ thống khi xảy ra sự cố, cơ chế sao lưu và dự phòng hệ thống sẽ được thực hiện theo nhiều phương án khác nhau như:

  1. Sao lưu toàn bộ database (Backup full Database)

  2. Sao lưu một phần dữ liệu phát sinh (Backup Incremental data)

  3. Sao lưu dữ liệu theo yêu cầu hoặc tự động theo định kỳ.

  4. Phục hồi toàn bộ cơ sở dữ liệu từ tập tin sao lưu trước đó(Restore full Database).

  5. Phục hồi một phần hoặc một khoảng thời gian từ tập tin sao lưu trước đó(Restore Incremental Data)

  6. Restore dữ liệu từng phần theo yêu cầu.

Hỗ trợ trực tuyến