Giải pháp WebPortal
Đăng bởi Admin, 10-07-2018

Đến với SIXCOM chúng tôi cung cấp các gói giải pháp cổng thông tin dựa trên các công nghệ mới nhất có tính mở, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

- Giải pháp cổng thông tin xây dựng dựa trên nền tảng ASP.NET trên nền tảng .NET Framework 4.0. Với giải pháp này chúng tôi cung cấp cho khách hàng gói giải pháp với chi phí hợp lý, phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng.

- Giải pháp cổng thông tin xây dựng dựa trên nền tảng SharePoint 2007, SharePoint 2010. Đây là những công nghệ mới nhất của Microsoft giúp thực hiện giải pháp cổng thông tin hiệu quả đã được kiểm chứng trên toàn thế giới và Việt Nam.

- Các chức năng chính của cổng thông tin bao gồm:

+ Hệ thống tích hợp, quản lý, chia sẻ tài nguyên

+ Quản lý dữ liệu

1. Tập trung hóa quản lý, lưu trữ dữ liệu

2. Tài sử dụng dữ liệu

3. Phân quyền, xử lý dữ liệu

4. Phối hợp xử lý thông tin

+ Kiểm soát, phân phối tài nguyên

1.Chính sách quản lý, phân phối, chia sẻ

2. Kiểm soát tình trạng, phiên bản của tài nguyên.

3. Tự xây dựng các luồng công việc

+ Quản lý nội dung trên Web

1. Tự định dạng giao diện Web

- Các chức năng chính của cổng thông tin bao gồm:

+ Hệ thống tích hợp, quản lý, chia sẻ tài nguyên

+ Quản lý dữ liệu

1. Tập trung hóa quản lý, lưu trữ dữ liệu

2. Tài sử dụng dữ liệu

3. Phân quyền, xử lý dữ liệu

4. Phối hợp xử lý thông tin

+ Kiểm soát, phân phối tài nguyên

1. Chính sách quản lý, phân phối, chia sẻ

2. Kiểm soát tình trạng, phiên bản của tài nguyên.

3. Tự xây dựng các luồng công việc

+ Quản lý nội dung trên Web

1. Tự định dạng giao diện Web

2. Quản lý đa Website, đa ngôn ngữ

3. Quản lý phân phối, xuất bản thông tin.

 + Thông tin số

   1. Tự động hóa quá trình tìm kiếm, lọc, xử lý dữ liệu số.

   2. Phân loại, lưu trữ, đánh chỉ mục dữ liệu số

 + Hệ thống hỗ trợ, điều hành công việc

               1. Quản lý tài liệu, hình ảnh, biểu mẫu, quản lý dự án…

               2. Quản lý, theo dõi các dự án, công việc

               3. Cung cấp thư viện tài nguyên hỗ trợ tác nghiệp

               4. Tích hợp với các hệ thống hỗ trợ như: thư điện tử, công cụ quản lý dự án, lịch làm việc cá nhân,…

               5. Truyền và nhận thông tin qua giao thức RSS

               6. Truy xuất từ nhiều hệ thống khác nhau: di động, PDA,…

               7. Cung cấp các cộng đồng để trao đổi, chia sẻ thông tin

               8. Tích hợp với các ứng dụng trên nhiều nền tảng công nghệ khác nhau

               9.Cá nhân hóa nội dung, đăng nhập một lần

               10. Tùy biến giao diện

               11. Cá nhân hóa các dịch vụ, thông tin trên trang cá nhân hoặc trên trang của một nhóm NSD

               12. Quản lý, phân phối các thông tin cá nhân tới các NSD, nhóm NSD khác

               13. Tham gia vào các cộng động, mạng xã hội

               14. Dịch vụ Single Sign On truy cập tới các ứng dụng chỉ cần đăng nhập một lần.

               15. Hỗ trợ cơ chế đăng nhập một lần cho các ứng dụng của nhà cung cấp khác

               16. Phân hệ chức năng quản trị hệ thống CMS

               17. Quản lý kênh tin Quản lý người sử dụng CMS

               18. Phân hệ chức năng quản trị vận hành Cổng

               19. Phân quyền

               20. Thiết lập tham số

               21.Theo dõi hoạt động của Cổng

               22. Quản lý nhóm người sử dụng

               23. Phân hệ chức năng xuất bản thông tin cho các hệ thống khác

               24. RSS

               25. Web Service

Hỗ trợ trực tuyến