Vận hành hệ thống
Đăng bởi Admin, 10-07-2018

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trọn gói bao gồm các hạng mục công việc:

  • Quản trị hệ thống website/wapsite và database, cập nhật, nâng cấp, cài đặt phần mềm chống virus, sao lưu và phục hồi dữ liệu, bảo mật cho hệ thống trên các hệ điều hành Linux, windows server, Unix, Sun Solaris
  • Hỗ trợ khách hàng quản lý hệ thống, đào tạo nhân viên mới để vận hành hệ thống
  • Xử lý lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng;
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trọn gói, SIXCOM luôn chăm sóc website/wapsite, cổng thông tin, báo điện tử, dịch vụ VAS trên Mobile, hệ thống máy chủ Email, VPS,.. của Quý khách một cách tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu chỉnh sửa của Quý khách theo nhu cầu phát triển.

Hỗ trợ trực tuyến